Освещаването на къща е наша потребност

Да направиш освещаване на къщата това означава да я посветиш на Бог, на Божията благодат. Обикновено за този ритуал се канят близки и приятели, които също ще бъдат осветени чрез делата на Иисус. За извършването на този ритуал вярващите имат отговорност. Те трябва да са смирени и добри, а Бог ще бди над тях и ще пази къщата от зли духове. Този обред се извършва от свещеник. За целта е нужно да се свържете с него, за да определите датата за това, да разберете от свещеника какво се иска от вас за този ден.

В деня на освещаването на къщата свещеникът измолва Божията благодат за дома и хората, които живеят в него. Всеки трябва да се стреми да живее благочестиво, да се съобразява с християнските ценности. Молитвите са насочени за изобилие в дома и мир в сърцата на хората. Всеки вярващ трябва да върви в живота с непорочност в своето сърце. В края на ритуала свещеникът моли Господ да изпрати на собствениците на къщата Ангел-пазител, който да отстрани всяка беда.

По време на освещаването на къщата християните четат молитва и мислено се обръщат към Всевишния, към Богородица и към светците. Концентрират съзнанието си към Бог и виждат истински смисъл във всяка дума от молитвите.

Къща или квартира, където са живели пияници, развратници, където е имало кавги и разправии, трябва най-напред да се освети, защото е натрупана негативна енергия и са сборище на мръсни демони. Хората, намиращи се в подобни условия, имат неприятности, сблъскват се с големи проблеми и нямат покой в душите си.

Животът и благополучието до голяма степен зависят от обкръжаващата природа и духовната среда. Нравствеността се губи в резултат на това, че човек губи вяра в Бог и се отдалечава от Него, заменяйки вечния живот с мимолетни плътски удоволствия.

Ритуалът освещаване на къща е нужен от самата природа и потребност на човека. Църквата протяга ръка за помощ за духовно оздравяване и очистване от покварени грехове. В нашето съвремие е много важно да се прави освещаване на къща, апартамент, офис, защото дяволът господства във въздуха, пронизващ пространството. Домът ни е препълнен с негативна информация от интернет, преса, телевизия, радио.

Share This Post
Have your say!
00

Customer Reviews

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Thanks for submitting your comment!