Защо предпочетохме професионален домоуправител

Жилищната кооперация, в която живее моето семейство, е нова и основно в нея живеят млади хора. Естествено всеки от нас е зает и не разполага със свободно време, което да използва за решаване проблемите на входа. На общо събрание единодушно решихме да ползваме професионален домоуправител.

За целта разгледахме различните предложения в интернет, обсъдихме различни варианти и избрахме подходящия за нас професионален домоуправител. От тук нататък нещата тръгнаха по своя канален ред. Платеният управител на входа се отнася съвсем отговорно към всичко, което се изисква от него в изпълнение на закона за етажната собственост.

Парите за плащане на текущите общи сметки се събират на време и той се разплаща за ток, вода, чистач. Ремонти при нас на този етап не се налагат, защото както вече споменах, жилищната кооперация е ново строителство. Нужната чистота на стълбището, мазето и асансьора се поддържат. Управителят следи за текущите технически прегледи на асансьора и винаги е във връзка с поддържащата фирма. Негово задължение е да следи изпълнението на договора, подписан от нашия вход и фирмата за ремонт и поддръжка на асансьори.

Домовата книга се води редовно и се знае постоянния състав на собствениците, всички приходни и разходни документи се отчитат от професионалния домоуправител на общо събрание на собствениците. Хубавото е, че платеният домоуправител е винаги на наше разположение. Бързо се решават всички възникнали проблеми от различно естество – водоснабдяване, отопление или някакви въпроси, свързани с кооперацията.

За наша радост избрания от нас управител си изпълнява много съвестно задълженията. С него бързо се разрешават и възникналите междусъседски разправии. Това е външен човек, който не е свързан с никой от собствениците и това му позволява да бъде безпристрастен. Това е от голямо значение за всеки, който нарушава вътрешния ред – получава си заслуженото.

С избора на професионален домоуправител ние си решихме проблемите и спазваме закона за еажната собственост. Бихме си позволили да посъветваме всички, които не могат да си изберат домоуправител да се обърнат към фирма за професионално управление на етажната собственост. Със сигурност няма да сгрешите, а ще си осигурите нужното спокойствие в кооперацията, защото ще имате управител, който да се занимава само с вашите проблеми.

Share This Post
Have your say!
00

Customer Reviews

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Thanks for submitting your comment!